Projecten

Uitvoering

Bij het verwerken van uw fotografisch materiaal naar digitaal beeld hanteren wij een werkwijze die afgestemd is op uw opdracht. In geval van verzending per post controleren wij bij binnenkomst de verpakking op transportschade. Bij grote aantallen of belangrijk materiaal halen wij het materiaal persoonlijk bij u op.

Na binnenkomst controleren wij of de aantallen per materiaalsoort overeenkomen met uw opgave en maken we een inventarisatie voor het digitaliseren van het materiaal. Daarna wordt een plan gemaakt voor het voorbereiden, scannen en verwerken.

Vervolgens wordt het materiaal ontdaan van aanhangend stof en op volgorde geplaatst voor de scanners. Bij sterk verontreinigd materiaal (vastzittend stof, schimmel etc) nemen wij contact op voor te nemen maatregelen. Diapositieven tussen glas scannen wij bij voorkeur in een raampje zonder glas. Dit in verband met scherpte, newton ringen en aanslagvorming tussen glas en dia. Wilt u het overramen van dia's tussen glas naar glasloos door ons laten uitvoeren geeft u dit in de offerteaanvraag dan aan, wij kunnen dit tegen acceptabele kosten voor u uitvoeren.

Het scannen voeren wij altijd uit met een diepte van 16 bits en sluiten bij het digitale beeld een calibratieprofiel in van de combinatie: scanner - filmtype. Dit calibratieprofiel wordt bij de nabewerking van het digitale beeld omgezet naar het standaardkleurprofiel en in kleurbereik geschaald. De witbalans en het contrast worden gemeten en gecorrigeerd. Als laatste wordt het 16 bits digitale beeld omgezet naar 8 bits opslag. Dit is op verzoek TIFF of JPEG. Het onbewerkte ruwe masterbestand blijft altijd bewaard totdat u akkoord bent met de levering.

Voor opslag van uw kostbare beeldmateriaal gebruiken wij het MAM-A Archive Gold CD-R of DVD-R materiaal. Het MAM-A Archive Gold materiaal heeft volgens opgave van de fabrikant een voorspelde houdbaarheid van 300 jaar en is het op een na beste materiaal dat wij kennen. Na schrijven van CD of DVD vindt een volledige verificatie van de gehele CD of DVD plaats, zodat wij zeker weten dat de inhoud overeenkomt met het origineel. DVD's en CD’s worden door ons nooit beschreven of beplakt, dit in verband met de houdbaarheid van het materiaal. De CD of DVD kunt u herkennen aan het digitale label dat overeenkomt met het label op het hoesje.

Van de gehele opdracht wordt altijd een web-presentatie gemaakt en op een aparte CD of DVD geplaatst. Deze CD of DVD bevat een zoeksysteem voor het zoeken van een beeld naar DVD of CD-R. Dit is vooral van belang bij omvangrijke opdrachten.