Projecten

Offerte

Wat uw wens ook is met betrekking tot een digitaliseringsproject, na een verkenning wordt altijd gestart met het opstellen van een offerte. Bij aanvraag van een offerte is het van belang dat wij een goed overzicht krijgen van het aangeboden materiaal, uw wensen met betrekking tot het te leveren product en het tijdspad. Tevens is het van belang te weten of het digitaliseringsproject wordt uitgevoerd volgens de Richtlijnen Preservation Imaging Metamorfoze van de Koninklijke Bibliotheek of volgens de richtlijnen van een nationaal of internationaal stock bureau. Als er overeenstemming is over de inhoud en de aanbieding start de projectuitvoering.

U kunt voor verkenning of offerte contact met ons op te nemen via email, telefonisch of per schriftelijk. Onze contactgegevens vindt u hier.