Het NFg is een vereniging van instellingen in Nederland die foto- en negatievencollecties beheren. Nederland kent honderden instellingen met een fotocollectie. Veel van deze collecties hebben een lange geschiedenis. Toch heeft het nog geruime tijd geduurd, voordat er initiatieven werden ontplooid om de kennis en ervaring bij deze instellingen te bundelen. In 1991 werd het Nederlands Fotogenootschap (NFg) opgericht.

fotoscan steunt het NFg hun doelstellingen te bereiken.

Voor meer informatie zie de site van het genootschap